Mummie

Definitie volgens Wikipedia:
'Een mummie is een stoffelijk overschot, meestal menselijk, waarbij het ontbindingsproces na het overlijden vrijwel tot stilstand is gekomen, zodat van het lichaam niet alleen het skelet overgebleven is, maar ook zachte delen, in het bijzonder de huid. Een mummie kan ontstaan door conserverende bewerkingen of door natuurlijke omstandigheden. Vele culturen mummificeerden overledenen of profiteerden van plaatselijke omstandigheden om mummificatie te bewerkstelligen.'
Deze mummie is geen stoffelijk overschot, hij is angstaanjagend levend... Hij ontstond ook niet door conserverende bewerkingen of door natuurlijke omstandigheden, maar nadat vzw Flight-90 de opdracht gaf aan  Levendstandbeeld.be om deze mummie te ontwikkelen.
Het resultaat: een mengeling van mooie, grappige en lugubere elementen die samenkomen op de kist van een Egyptoloog...